https://static.app.com.pl/zNTS_DUZE/3500071.png35000715907782053130551APP
UNIRAM COAG-KLEEN Puder do koagulacji do myjni do lakierów wodorozcieńczalnych 2kg
uniram

UNIRAM COAG-KLEEN

Puder do koagulacji do myjni do lakierów wodorozcieńczalnych 2kg

UNIRAM
Indeks3500071
Jm sprzedażyszt

UNIRAM KOAG-CLEEN - Puder do koagulacji do myjni do lakierów wodorozcieńczalnych 2kg

Przed użyciem przeczytać załączoną Kartę Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego.

Wytyczne: 1 miarka pudru na 2,5 Gal (19,5 L) lub 2 miarki pudru na 5 Gal (19 L)  zużytej wody.

Podstawowe cechy produktu

Indeks3500071
Jm sprzedażyszt